MBT | Malaysia Badminton Tournament MBT | Malaysia Badminton Tournament

PAHANG INDIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2013

DATE
2013-02-09 - 2013-02-11
TIME
08:00 AM - 11:30 PM
REG. CLOSING DATE
2013-01-09
DRAWS & SCHEDULE
CATEGORY
 • Beregu Lelaki - RM40.00
 • Beregu Lelaki Bawah 12 Tahun - RM20.00
 • Beregu Lelaki Bawah 15 Tahun - RM20.00
 • Beregu Lelaki Bawah 18 Tahun - RM20.00
 • Beregu Perempuan - RM40.00
 • Beregu Perempuan Bawah 12 Tahun - RM20.00
 • Beregu Perempuan Bawah 15 Tahun - RM20.00
 • Beregu Senior Veteran (>50 Tahun) - RM40.00
 • Beregu Super Senior Veteran (>60 Tahun) - RM40.00
 • Beregu Veteran (>40 Tahun) - RM40.00
 • Perseorangan Lelaki - RM20.00
 • Perseorangan Lelaki Bawah 12 Tahun - RM10.00
 • Perseorangan Lelaki Bawah 15 Tahun - RM10.00
 • Perseorangan Lelaki Bawah 18 Tahun - RM10.00
 • Perseorangan Perempuan - RM20.00
 • Perseorangan Perempuan Bawah 12 Tahun - RM10.00
 • Perseorangan Perempuan Bawah 15 Tahun - RM10.00
 • Perseorangan Senior Veteran (>50 Tahun) - RM20.00
 • Perseorangan Veteran (>40 Tahun) - RM20.00
Dewan Persatuan Badminton Pahang,Indera Mahkota, Kuantan, Pahang.
 • Johan : Medal (emas) dan wang tunai mengikut kategori.
  Naib - Johan : Medal (perak) dan wang tunai mengikut kategori.
  Separuh Akhir : Medal (gangsa) dan wang tunai mengikut kategori.

  Sila rujuk bawah untuk hadiah wang tunai mengikut kategori:-

  Perseorangan Lelaki

  Johan: RM 1,000
  Naib - Johan: RM 500
  Ketiga: RM 250
  Keempat: RM 250

  Beregu Lelaki
  Johan: RM 1,000
  Naib - Johan: RM 500
  Ketiga: RM 250
  Keempat: RM 250

  Perseorangan Lelaki Bawah 12 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100


  Beregu Lelaki Bawah 12 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Perseorangan Lelaki Bawah 15 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Beregu Lelaki Bawah 15 Tahun

  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Perseorangan Lelaki Bawah 18 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Beregu Lelaki Bawah 18 Tahun

  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Perseorangan Veteran (>40 Tahun)

  Johan: RM 500
  Naib - Johan: RM 250
  Ketiga: RM 150
  Keempat: RM 150

  Beregu Veteran (>40 Tahun)
  Johan: RM 600
  Naib - Johan: RM 300
  Ketiga: RM 200
  Keempat: RM 200

  Perseorangan Senior Veteran (>50 Tahun)
  Johan: RM 500
  Naib - Johan: RM 250
  Ketiga: RM 150
  Keempat: RM 150

  Beregu Senior Veteran (>50 Tahun)
  Johan: RM 600
  Naib - Johan: RM 300
  Ketiga: RM 200
  Keempat: RM 200

  Beregu Super Senior Veteran (>60 Tahun)
  Johan: RM 600
  Naib - Johan: RM 300
  Ketiga: RM 200
  Keempat: RM 200

  Perseorangan Perempuan
  Johan: RM 1,000
  Naib - Johan: RM 500
  Ketiga: RM 250
  Keempat: RM 250

  Beregu Perempuan

  Johan: RM 1,000
  Naib - Johan: RM 500
  Ketiga: RM 250
  Keempat: RM 250

  Perseorangan Perempuan Bawah 12 Tahun

  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Beregu Perempuan Bawah 12 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Perseorangan Perempuan Bawah 15 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100

  Beregu Perempuan Bawah 15 Tahun
  Johan: RM 200
  Naib - Johan: RM 100
SMART Club is organising a PAHANG INDIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2013

Date: 9th, 10th & 11th of February 2012 (Chinese New Year Holiday)
Venue: Dewan Persatuan Badminton Pahang, Indera Mahkota, Kuantan, PAHANG.

1) sponsorship
2) send participant
3) distribute forms to Indian players all around Malaysia
4) do publicity in your area

We are expecting more participants all around the country. We would like to thank for your great support to make it a successful tournament.

*You can make this trip as a school holiday trip as well. For your info Kuantan situated near seaside. You can visit wonderfull beaches and places in Kuantan. We will update you with some tourist places in Kuantan in this webpage and hotels.

For more info please call :

RAJINI SHARMA (H/P: 016-9866610)
Secretary.
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN BADMINTON KEJOHANAN BADMINTON INDIA PAHANG 2013 (PAHANG INDIAN BADMINTON CHAMPIONSHIP 2013)

PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

1.      UNDANG-UNDANG PERMAINAN
1.1 
Pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Persekutuan Badminton Dunia (BWF).

1.2 
Terbuka kepada semua kaum India yang berwarganegara Malaysia.


2.      JENIS PERTANDINGAN (ACARA-ACARA) Acara-acara bagi kejohanan tersebut adalah seperti beikut :-
2.1 
Perseorangan Lelaki Umur 12,15, & 18 tahun dan ke bawah.

2.2  Perseorangan Perempuan Umur 12 & 15 tahun dan ke bawah
2.3 
Beregu Lelaki 12,15 & 18 tahun dan ke bawah.

2.4  Beregu Perempuan Umur 12 & 15 tahun dan ke bawah
2.5 
Perseorangan dan Beregu Lelaki & Perempuan (Terbuka -tiada had umur)

2.6 
Perseorangan dan Beregu Veteran Umur (>40 tahun) (Lelaki)

2.7 
Perseorangan dan  Beregu Senior Veteran Umur (>50 tahun) (Lelaki)

2.8 
Beregu Super Senior Veteran (>60 Tahun) (Lelaki)


3.     
PENDAFTARAN PEMAIN
3.1  Seseorang pemain dibenarkan mengambil bahagian dalam acara perseorangan dan bergu dalam kumpulan umurnya sahaja.
3.2    
Semua pemain mestilah berumur 12 tahun , 15 tahun dan 18 tahun ke bawah pada tahun 2013. Begitu juga kepada acara semua veteran mengikut kumpulan umur.


3.3     Perkiraan umur adalah seperti dibawah:-
-       Umur bawah 12 tahun (Lahir pada tahun 2001 atau selebihnya)
-       Umur bawah 15 tahun (Lahir pada tahun 1998 atau selebihnya)
-       Umur bawah 18 tahun (Lahir pada tahun 1995 atau selebihnya)
-       Perseorangan dan Beregu Lelaki & Perempuan (Terbuka - tiada had umur)
-       Veteran >40 tahun (Lahir pada tahun 1973 atau sebelumnya)
-       Senior Veteran >50 tahun (Lahir pada tahun 1963 atau sebelumnya)
-       Super Senior Veteran >60 tahun (Lahir pada tahun 1953 atau sebelumnya)  

3.4  Semua pemain diwajibkan membawa kad pengenal atau salinan surat beranak bagi tujuan pendaftaran.    

4.      SISTEM PERTANDINGAN
4.1  Pertandingan ini akan dijalankan secara Kalah Mati.

4.2  Keutamaan pemain (seeding) hendaklah diadakan.  

5.      CARA MENENTUKAN KEPUTUSAN
5.1    Kedua-dua belah pihak hendaklah bertanding dan memenangi dua daripada tiga (3) game dengan sistem perkiraan 21 mata, Pada kedudukan mata 20 sama, tambahan dua mata (deuce) akan diberikan kepada pemain.
5.2  Pemain yang dapat menambah dua mata tambahan akan menang . Manakala apabila kedua pemain terikat pada 29 sama, pemain yang dapat menambah mata menjadikan kedudukan 30 akan memenangi permainan tersebut.  

6.     
PAKAIAN
 
6.1  Pakaian sukan mesti kemas, bersih dan sopan.
6.2  Sebarang jenis warna pakaian sukan dibenarkan tetapi tertakluk kepada syarat-syarat Pengiklanan mengikut Undang-Undang BWF.

7.      PERALATAN
7.1  Jenis bulu tangkis yang akan digunakan akan diputuskan oleh Pihak Penganjur iaitu Kelab Sukan SMART Kuantan, Pahang (SMART CLUB).
 

8.      KELEWATAN
8.1  Masa 10 minit sahaja diberikan kepada setiap pemain yang datang lewat. Kemenangan percuma akan diberikan kepada pemain yang berada di gelanggang. 8.2  Setiap pemain perlu mendaftar di meja urusetia 15 minit sebelum masa perlawanan. Masa perlawanan bolehlah dirujuk dalam jadual perlawanan.  

9.     
MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH

9.1  Sekiranya seorang pemain menarik diri atau menyerah kalah dengan sengaja daripada pertandingan, maka lawannya akan dikira pemenang.

10.   
BANTAHAN

10.1   Segala bantahan hendaklah dibuat secara bertulis kepada juri rayuan.
10.2   Bantahan berhubung dengan permainan yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta merta dan tidak lewat daripada 30 minit selepas perlawanan itu tamat.
10.3   Tiap-tiap bantahan hendaklah beserta dengan wang tunai sebanyak RM 200.00
[Ringgit Dua Ratus Sahaja]. Wang bantahan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan tidak berasas.


11. 
PENGADILAN

11.1  Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang bantahan perlulah mengikut prosedur bantahan. (Sila rujuk 10. BANTAHAN)  

12.   
PERKARA-PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN

12.1   Semua pemain perlulah membawa Kad Pengenalan atau salinan Surat Beranak untuk tujuan pendaftaran.
12.2   Kad Pengenalan dan Surat Beranak itu juga digunakan untuk sebarang bantahan untuk memastikan umur pemain yang dimasukkan mengikut kategori perlawanan.  

12.3  Pihak Penganjur berhak menerima atau menolak mana-mana penyertaan tanpa memberi sebarang penjelasan. Pihak
Penganjur juga berhak meminda mana-mana syarat pertandingan sekiranya perlu. Keputusan pihak Penganjur adalah
muktamad.